FJÄRDBOTTENS FÄBODVALL

 

 

 FJÄRDBOTTENS FÄBODVALL

fjardbotten.jpg Längst in i Norafjärden ligger Fjärdbottens fäbodvall. Ingen vet när den togs i bruk, Men ett av kokhusen bär en inskription från början av 1790-talet. Troligen daterar sig fäbodvallens tillkomst betydligt längre tillbaka i tiden. Från allra första början var verksamheten uppe vid Fjärdbottenstjärn, där alla bönder hade var sin slåtteräng och där mejeriverksamhet bedrevs. Sedermera flyttade man ner till stranden vid Norafjärden, vilket torde bero på den mera lättillgängliga vägen via fjärden in till byn. Fäbodvallen var i bruk till i början av 1920-talet. Då drogs Bölestaböndernas kreatur därifrån för gott och fäbodpigorna in till byn. Under blomstringstiden var fäbodvallen ett uppskattat utflyktsmål. Strändernas mjuka strand inbjöd till uppfriskande bad och vid den närbelägna bryggan lade ångbåtarna till. Hit drog pojkar som ville vänslas med fäbodstintorna, hit vallfärdade man för att fira den traditionella fäbodfesten i sommarens mitt. Man dansade på den öppna gläntan vid vallen. Ibland tråddes dansen i pråmar som lade till vid bryggan. Och över viken ekade handklaverets toner hela natten.

mjolkningsdags.jpg

Fäbodvallen var en samfällighet ägd av de sex bönderna i Bölesta. De hade var sitt kokhus och var sin ladugård. Ladugårdarna jämnades vid marken när vallningen upphörde. Kokhusen var rejält timrade och uppläts sommartid till boende långt efter att vallen upphört. Med tiden förföll byggnaderna och vegetationen trängde sig allt närmare. Detta faktum fick Samfällighetsägarna att besluta att överlåta fäbodvallen till Helmer Sjöholm, inom vars fastighet fäbodvallen låg. Sedermera överlät Helmer Sjöholm fäbodvallen till Kramfors kommun, som ansvarar för underhåll och verksamhet.

 

mjolningspigor.jpg

Fem stugor har rustats upp och används för övernattning av vandrare efter Höga-kusten-leden, som gör liten avstickare till området. Det finns också en större timmerbyggnad på c:a 35mmed bord och bänkar för lite större samkväm. Vid stranden finns en flytbrygga där många båtar kan lägga till och som har anpassats för rörelsehindrade. Grillplatsen inbjuder till fest året om. Fäbodvallen har blivit ett omtalat och omtyckt turistmål för såväl vandrare som båtfolk.

Nu i november 2015 har en grupp från asylboendet på Sunnebo hjälpt Lövviks byagäng med att ta bort några stora risiga och skymmande granar vid stranden på fäbodvallen. Det har varit  uppskattat av flyktingarna att ha en sysselsättning på dagarna. De har jobbat hårt med att kvista och dra ris till elden. Och byaföreningen som är ansvarig för underhållet av Höga kusten leden är tacksamma för hjälpen.   

 

 

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)